Eetpunt Nederweert logo kleur

Iedere dinsdag vanaf half 6 wordt voor 8 euro een 3-gangendiner geserveerd.

 

Collegetour Kern Nederweert

 

 

Collegetour B&W in Nederweert op zaterdag 14 december
Op zaterdag 14 december organiseert het Dörpsoverlek Ni-jwieërt de collegetour voor de dorpskern Nederweert. Het is de zesde en tevens laatste dorpskern die de burgemeester en wethouders bezoeken in het kader van hun ‘collegetour’. Het Dörpsoverlek heeft ervoor gekozen om haar werkgroepen het gesprek aan te laten gaan met de burgemeester en wethouders. Dit gebeurt op verschillende locaties. Bij het volledige programma bent u van harte welkom!

Met inwoners in gesprek
De burgemeester en wethouders willen graag met inwoners in gesprek over wat er in hun buurt speelt en wat er volgens hen beter kan. Een mooie gelegenheid om te horen en te ervaren wat er leeft in de kernen van Nederweert. De gesprekken kunnen voeding geven voor het verbeteren van het beleid.

Programma
Om 13.00 uur heten de vrijwilligers van de Huiskamer St. Joseph en het Wandelnetwerk het college welkom bij de Gunnerij. Beheergroep Dierenweide West vertelt over de toekomstvisie van deze nieuwe werkgroep.

Rond 14.15 uur gaat het gezelschap naar de naastgelegen PopUp-galerie voor uitleg over de nieuwe expositie en over andere activiteiten die hier plaatsvinden.

Om 14.45 uur brengen we een bezoek aan gemeenschapshuis De Pinnenhof. Daar vertellen de mensen van het Eetpunt, het Repair Café en de Klussendienst over deze laagdrempelige initiatieven.

We sluiten het programma om 15.30 uur af bij Bi-j Siem waar in een informele sfeer nagepraat kan worden.

 

Vacature Dörpsoverlek Ni-jwieert


Het Dörpsoverlek Ni-jwieert
zoekt versterking.

Het Dörpsoverlek Ni-jwieert is onder Nederweertenaren op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vacant zijn o.a. de functies penningmeester en websitebeheerder.

Wat doet het Dörpsoverlek Ni-jwieert?
Deze dorpsraad behartigt de algemene belangen van de inwoners van de kern Nederweert. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.
Het Dörpsoverlek Ni-jwieert fungeert als schakel tussen burgers en gemeente. Zij ondersteunt burgerinitiatieven en is een aanspreekpunt voor bewoners.

Wat vragen wij?
* U voelt zich verbonden met Nederweert kern en haar bewoners.
* U bent sociaal betrokken.
* U denkt enthousiast mee met bewonersinitiatieven.
* U kunt goed samenwerken.
* U bent bereid vrije tijd te investeren.

Wat bieden wij?
* De mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Nederweert.
* Een stem in de gemeentelijke ontwikkelingen in Nederweert.
* Een bestuursfunctie, met de mogelijkheid een bepaalde taak uit te voeren.
* Een plezierige samenwerking in teamverband.

Wat gaat u doen?
* Deelnemen aan het overleg van het Dörpsoverlek Ni-jwieert
* Meedenken met inwoners met als doel het verbeteren aan de leefbaarheid.
* Met medebestuursleden de gemeente Nederweert adviseren.
* Deelnemen aan activiteiten waar de dorpsraad een rol in speelt

Wilt u reageren?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maurice Brouns: mbrouns@restebv.nl of 06-21176368.

 

Eetpunt "Ontmoeten doet groeten"

Bij het Eetpunt in Nederweert is iedereen, met name senioren en mensen met een beperking, welkom om samen met anderen gezellig aan tafel te komen eten. Elke dinsdag wordt er een drie-gangen diner geserveerd dat vers bereid wordt door vrijwilligers. Drie keerper maand vindt het Eetpunt plaats in gemeenschapshuis “de Pinnenhof”. Op de derde dinsdag wordt bij "Gasterij De ontmoeting" gegeten of Fer Roost maakt een heerlijke maaltijd. Na het eten is er de mogelijkheid om nog een beetje na te kletsen, een kaartje te leggen of een spelletje te doen.
De prijs voor het menu is 8 euro (exclusief eventuele consumpties).
De inloop is vanaf half 6 en er wordt gegeten om 6 uur.
Wanneer u deel wilt nemen aan dit Eetpunt kunt u zich aanmelden tot vrijdagochtend 12.00 uur voor de volgende dinsdag. U kunt dat doen door te mailen naar eetpuntnederweert@gmail.com of telefonisch op telefoonnummer 06 83 15 92 14
Moet u zich later toch nog afmelden dan kan dat tot uiterlijk maandag 12.00 uur.

Gemeentelogo Nederweert

Logo Toekomst Nederweert 01

Copyright © 2011. All Rights Reserved.