Eetpunt Nederweert logo kleur

Iedere dinsdag vanaf half 6 wordt voor 8 euro een 3-gangendiner geserveerd.

 

Informatie

Nederweert is een fijn dorp om in te wonen en te leven. Een goed woon- en leefklimaat is voor iedere inwoner van de kern Nederweert belangrijk. Nederweert moet leefbaar zijn en blijven en dat geldt voor de kern in het algemeen, maar zeker voor de afzonderlijke wijken en buurten. Daarom onderhouden wij contacten met buurtverenigingen zoals Schoor, Boeket, Kerneel, Bosserstraat, Staat en West

Het Dörpsoverlek Ni-jwieërt wil een klankbord zijn voor de inwoners van Nederweert kern en wij willen de belangen behartigen van de Nederweerternaren bij de gemeente. Samenwerking met de gemeente en andere instanties heeft een hoge prioriteit, maar als wij denken dat uw belangen in het gedrang komen, dan ondersteunen wij u om in actie te komen. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur. Nee, het Dörpsoverlek Ni-jwieërt heeft geen politieke belangen. Wij zijn onafhankelijk en wij willen een schakel zijn tussen de burger en de gemeente.

Het Dörpsoverlek Ni-jwieërt wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

Maar er moeten soms ook wel eens keuzes worden gemaakt. Daarom heeft de gemeente met belanghebbende een centrumplan opgesteld. In dit plan staat vermeld hoe over een aantal belangrijke zaken wordt gedacht en welke acties uitgevoerd kunnen worden om die plannen samen met u waar te maken.

In de afgelopen tijd heeft het Dörpsoverlek Ni-jwieërt zich onder andere gebogen over:

- hondenuitlaatvelden,

- groenvoorzieningen,

- het centrumplan,

- verkeersveiligheid,

- woningbouw,

- brug 15,

- brugstraat,

- horecaplein,

- parkeer voorziening Loverstraat,

- kerkstraat,

- wandelroutes groot Nederweert,

Waar houden wij ons momenteel mee bezig:

- met de diverse werkgroepen die onder het Dörpsoverlek vallen.

- randweg

- leefbaarheidspark De Uijtwijck

- speeltuinen

- De Toekomst van Nederweert (werkgroep groen)

- De Bengele beweegt (werkgroep open omgeving)

Iedere tweede of derde DONDERDAG van de maanden Januari, Maart, Mei, Augustus, Oktober en December komen de leden van het Dörpsoverlek Ni-jwieërt bij elkaar. Alle leden wonen in Nederweert. De vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld op de website. Vanuit de gemeente worden we ondersteund door Ralf Bongaerts Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling.

Het Dörpsoverlek Ni-jwieërt zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken.
Voelt u zich ook betrokken bij uw dorp en wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan nodigen wij u uit voor onze maandelijkse vergadering en wie weet raakt ook u enthousiast voor het werk van het Dörpsoverlek Ni-jwieërt.

Gemeentelogo Nederweert

Logo Toekomst Nederweert 01

Copyright © 2011. All Rights Reserved.